Arama
Kullanıcı Paneli
Giriş yapYazım Kuralları

MAKALE YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek makalelerin yazımında uyulması gerekli kurallar aşağıda özetlenmiştir:

1- ”AkademikTarih”  Tarih Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir.

2-  Gönderilecek makalenin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunludur

3- Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.

4- Makaleler, bize http://dergi.akademiktarih.com adlı sitemiz sayfasına üye girişi yaptıktan sonra aktif hale gelen makale gönderme butonu aracılığıyla gönderilmelidir.

5-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır.

6-Makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca ya da Almanca olarak yayımlanabilir.

5-Hakem ya da editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.

6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

7 Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Doc(Word) ve Pdf formatında Times New Roman 12 punto 1,5 satır aralığı ile yazılmış olmalı(Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı). Marj ayarları: üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, Paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk.

9-Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir.

10-Orijinal makalelerde  bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

§Özet (en çok 200 kelime),

§Abstract (en çok 200 kelime),

§Giriş (en çok 3 sayfa),

§Araştırma bulguları, tartışma ve sonuçları,

§Kaynaklar.

11-Makalelerin başlığı metne uygun; kısa ve açık ifadeli; büyük harflerle yazılmış olmalıdır.

12-Yazar adı, başlığın sol alt kenarına konulmalı; yazar birden fazla ise, adları yan yana yazılmalıdır. Yazar adı veya adları altına sırasıyla bağlı oldukları üniversite, fakülte, bölüm veya kurum adı, E-posta adresi yazılmalıdır.

13-.Ana bölüm başlıkları, her iki bölümün sol üst kenarına gelecek şekilde ve küçük harflerle yazılmalıdır. Özet ve Abstract büyük harflerle metnin sol kenarına konulmalıdır.

14-Makalede resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli; fotoğraf veya resimler, parlak fotoğraf kâğıdına net olarak siyah-beyaz basılmış ve numaralandırılmış olmalıdır. Şekil adları, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde tablonun alt tarafına bilgisayarda yazılmalıdır.

15-Makalede tablo adları, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde tablonun üst tarafına  yazılmalıdır.

16-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 25 sayfayı aşmaması önerilir.

17-Makalelerin yayınlanabilmesi için Dergimizin tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:

 1. Araştırma yöntemi,
 2. İlgi çekiciliği, orijinalliği ve güncelliği,
 3. Konu bütünlüğü,
 4. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
 5. Bilimsel özgünlüğü,
 6. İlgili bilim dalının terminolojisine hâkimiyeti,
 7. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,
 8. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,
 9. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
 10. Alanına sağladığı katkı
 11. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık,

18-Metinde belli bir plan dâhilinde giriş (konu, problem, amaç, yöntem), araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve öneriler belirli bir plan dahilinde verilir.

19-Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adının baş harfi, eserin yayın tarihi, eserin adı, basımevi ve basım yeri” olarak düzenlenmelidir. Dergi  alıntılarında, cilt, parantez içinde sayı ve iki noktayı takip eden sayfa numaraları verilmelidir.

20-“AkademikTarih” Tarih Araştırmaları Dergisine yazı gönderen yazar; ad ve soyadını, akademik ünvanını, çalıştığı kurumu, telefon numarasını, elektronik posta adresini, varsa çalışmasını destekleyen kurumu belirtmelidir.

21-Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

22-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, “AkademikTarih” Tarih Araştırmaları Dergisi (www. dergi.akademiktarih.com), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.

23-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

24- Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez.

25- Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir

“AkademikTarih”  Tarih Araştırmaları Merkezi

Duyurular


visit counter Locations of visitors to this page